MyPrint zintegrowany system zarządzania drukarnią MyPrint to systemy zarządzania produkcją w drukarni. Oprogramowanie (cyfrowy workflow),
które wspiera przepływ informacji oraz wspomaga podejmowanie decyzji.
Jest to system klasy MIS (Management Information System) / MES (Manufacturing Execution system)
umożliwiające sprawną komunikację i przepływ informacji pomiędzy działami produkcyjnymi, działami przygotowania produkcji, obsługą klienta a także sprzedażą. Umożliwia zarządzanie zleceniami na etapie projektowym, produkcyjnym, planowanie produkcji na maszynach, zbieranie danych bezpośrednio z maszyn, generowanie statystyk produkcyjnych, obsługę wysyłek, zarządzanie personelem i wiele innych.

System ERP dla drukarni

Opis Modułów i Funkcjonalności MyPrint to system MIS dla drukarni dziełowych, opakowaniowych, cyfrowych oraz drukarni etykiet

kalkulacje

Kalkulacja opiera się na przygotowanych wzorcach produktów, dzięki którym znacząco redukujemy ilość wprowadzanych danych i skracamy czas ofertowania.

 • – Dwa rodzaje kalkulacji, cennikowa i szacunkowa
 • – Automatyczne tworzenie karty technologicznej
 • – możliwość dodawanie własnych parametrów i wiązania ich z regułami kalkulacji
 • – Zintegrowane ofertowanie np. ze skrzynki handlowca
 • – Strategie cenowe w oparciu typy produktów, wielkość, zamówienie itp.
 • – Ofertowanie w wielu językach oferty kilku wariantów produktów
 • – Statystyki wykonanych kalkulacji, złożonych ofert, typów produktów

CRM

Moduł zarządzania relacjami z klientem zbiera w jednym miejscu wszystkie kluczowe dane: adresy, karty technologiczne, kontakty, kalkulacje, oferty, zamówienia, zadania, strategie sprzedażowe itp.

 • – Możliwość tworzenia budżetów oraz dynamicznych planów sprzedaży na kliencie lub jego produktach
 • – Integracja z kontem pocztowym. Podpinanie email do klienta, aby były dostępne dla innych osób obsługujących danego
 • – Profil klienta (kluczowe osoby, osoby do kontaktu, dane adresowe, magazyny, godziny otwarcia, godziny dostaw  itp.
 • – Rejestracja wizyt oraz kontaktów z klientem
 • – Rejestracja kalkulacji oraz złożonych ofert
 • – Raportowanie (aktywność Klienta, % ofert z sukcesem, wykonana produkcja)
 • – Budżety oraz prognozy sprzedaży
 • – Check-listy, segmentacja klienta
 • – Zadania, obieg zadań
 • – Zadania cykliczne
 • – Rejestrowanie kosztów zadań
 • – Kalendarz zadań.

zamówienia klienta

Tworzenie zleceń sprzedaży - zamówień od klientów oraz uruchamianie do nich zleceń produkcyjnych, harmonogramów dostaw, ustawianie parametrów zleceń.

 • – Tworzenie zleceń sprzedażowych – zamówień klienta (zamówienia do wysyłki, zamówienia na magazyn, wywołania z magazynu) oraz uruchamianie do nich zleceń produkcyjnych
 • – Harmonogram dostaw zamówienia
 • – Dołączanie dokumentów, korespondencji email
 • – Dowolne statusy zamówienia (np: zarejestrowane, potwierdzone, opłacone, w trakcie produkcji, dostarczone, zafakturowane, zamknięte)
 • – Wizualizacja statusu zamówienia
 • – Wizualizacja postępu realizacji produkcji
 • – Drukowanie dokumentów (umowy, potwierdzenia zamówienia do klienta itp.)
 • – Szybkie uruchamianie zamówień klienta ze złożonych ofert
 • – Uruchamianie zamówień tylko dla zatwierdzonych ofert
 • – Wystawianie faktur do zamówień (proforma)
 • – Możliwa integracja z systemem księgowym aby wyświetlić płatności klienta
 • – Powiązania z modułem CRM, produkcyjnym
 • – Wyznaczenia osób opiekujących się zamówieniem (obsługa klienta), handlowców.

Surowce

Moduł surowce obsługuje magazyn surowców oraz cały obieg magazynowy: zapytanie ofertowe, zamówienia, przyjęcia PZ, rozchody RW oraz pozostałe ruchy magazynowe.

 • – Możliwość tworzenia budżetów oraz dynamicznych planów sprzedaży na kliencie lub jego produktach
 • – Integracja z kontem pocztowym. Podpinanie email do klienta, aby były dostępne dla innych osób obsługujących danego
 • – Profil klienta (kluczowe osoby, osoby do kontaktu, dane adresowe, magazyny, godziny otwarcia, godziny dostaw  itp.
 • – Rejestracja wizyt oraz kontaktów z klientem
 • – Rejestracja kalkulacji oraz złożonych ofert
 • – Raportowanie (aktywność Klienta, % ofert z sukcesem, wykonana produkcja)
 • – Budżety oraz prognozy sprzedaży
 • – Check-listy, segmentacja klienta
 • – Zadania, obieg zadań
 • – Zadania cykliczne
 • – Rejestrowanie kosztów zadań
 • – Kalendarz zadań.

Produckja

Zlecenia produkcyjne uruchamiane na podstawie zamówień klienta - zleceń sprzedaży. Do każdego zamówienia (linii zamówienia klienta) możemy otworzyć zlecenie produkcyjne, bądź kilka zleceń produkcyjnych (partie, doprodukcje, zlecenia testowe itp.).

 • – Zlecenia produkcyjne uruchamiane na podstawie zleceń sprzedaży.
 • – Możliwość uruchomienia większej ilości zleceń do jednego zamówienia (produkcja w partiach, doprodukcje, zlecenia testowe)
 • – Dzielenie, łączenie zleceń produkcyjnych
 • – Zlecenie = karta technologiczna, posiada wszystkie potrzebne informacje dla operatorów maszyn (rysunki, podgląd grafiki itp.)
 • – Możliwość obserwacji z poziomu zlecenia wszystkich zarejestrowanych zdarzeń dotyczących zlecenia (w zależności od zainstalowanych modułów): raporty wykonania produkcji, raporty odpadów, kontrola jakości, historia zlecenia, historia zamawiania surowców, zmiany w planie, paletowanie, wysyłki, powiązane zamówienia klientów itp.
 • – Podsumowanie surowców potrzebnych na wykonanie zlecenia (BOM – bill of materials)
 • – Podsumowanie operacji produkcyjnych na zlecenie, zestawienie z wykonanymi czasami i ilościami, graficzne podsumowanie wykonania zlecenia.
 • – Wydruki kart produkcyjnych (torebek zlecenia).
Sytem MyPrint zarządzania produkcją w drukarni

plan produkcji

Planowanie produkcji odbywa się z uwzględnieniem poszczególnych operacji technologi wyrobu (tzw. marszruty technologicznej) każdego z komponentów potrzebnych do wykonania gotowego wyrobu, dostępności maszyn, dostępności surowców oraz form drukowych.

 • – Przy uruchamianiu zlecenia produkcyjnego system przeprowadzi wstępne planowanie i zaproponuje 3 warianty terminowe:
 • – Termin bezpieczny, czyli ustawienie zlecenia na koniec kolejki produkcyjnej na maszynach
 • – Termin standardowy, czyli zaplanowanie zlecenia pomiędzy istniejące już zlecenia tak, aby nie opóźnić już potwierdzonych zleceń
 • – Termin kolizyjny, czyli możliwy najkrótszy technologicznie termin od wskazanej daty gotowości zlecenia do produkcji. Otrzymamy informacje, które zlecenia zostaną opóźnione
 • – Rezerwacja mocy produkcyjnych pod Klienta w oparciu o dane historyczne bądź wprowadzone prognozy Klienta
 • – Obłożenie zakładu na poszczególne maszyny, dostępne moce produkcyjne
 • – Planowanie długoterminowe (ilości zmian na maszyny, dostępność maszyn)
 • – Automatyczny grafik maszyn, tworzony na podstawie ustawień maszyn, możliwość ręcznej korekty (choroby operatorów, dłuższe przestoje itp.)
 • – Graficzne zestawienie mocy produkcyjnych
 • – Planowanie na podstawie parametrów maszyn, wymaganych czasach odstępu między procesami oraz aktualnego ustawienia planu produkcji
 • – Różne strategie planowania (bloki produkcyjne, grupowanie wg cech produkcji jak kolory, formaty, schematy falcowania itp.)
 • – Planowanie z uwzględnieniem dostępności surowców oraz narzędzi
 • – Możliwość ręcznej korekty planu
 • – Ostrzeżenia o zleceniach opóźnionych.

Ekran operatora

Ekran operatora to uproszczona wersja systemu dla operatorów przystosowana do wyświetlenia na ekranach dotykowych, tabletach (większe przyciski, czcionki, mniej elementów graficznych).

 • – Potwierdzanie zdarzeń czasowych (produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych)
 • – Potwierdzenia ilości (ilości, odpady w rozbiciu na kody odpadu)
 • – Rejestracja dodatkowych parametrów w zależności od potrzeb danego procesu, maszyny, zlecenia, klienta
 • – Dostęp do szczegółów zlecenia z poziomu operatora – podpięte pliki, specyfikacje
 • – Informacje o planowanych czasach dla zlecenia, opóźnienia oraz przyspieszenia względem planu produkcji
 • – Informacje o dostępności półproduktu z poprzednich procesów, dostępności narzędzi itp.
 • – Drukowanie wewnętrznych etykiet paletowych
 • – Obsługa półfabrykatów oraz zarządzanie partiami półfabrykatów (każda potwierdzona paleta może być widoczna osobno w magazynie półfabrykatów, może mieć swoją lokalizację, kod kreskowy – przy uruchomionej opcji obsługi kodów kreskowych).
 • – Uproszczona obsługa za pomocą kodów kreskowych.

Kotrola jakości

Moduł kontroli jakości umożliwia raportowanie wykonanych kontroli na wybranych etapach produkcyjnych.

 • – Lotna kontrola jakości, w oparciu o predefiniowane formularze
 • – Definiowanie punktów kontrolnych dla zlecenia/klienta/procesu – operator przy potwierdzaniu zlecenia będzie zobowiązany do wykonania dodatkowej kontroli oraz zapisania jej rezultatów
 • – Raporty jakościowe, certyfikaty dla gotowego wyrobu
 • – Statystyki występujących wad, ilości, analiza najczęściej pojawiających się wad i problemów
 • – Raporty jakościowe mają trzy możliwe statusy: zielony (wszystko OK.), żółty (zaakceptowane warunkowo), czerwony (wstrzymana produkcja). Raporty warunkowe oraz wstrzymane produkcje wymagają akceptacji po stronie kierownika jakości.

Magazyn

Obsługa magazynu wyrobów gotowych.

 • – Operacje magazynowe: przyjęcia, wysyłki, zwroty itp. (+dokumenty)
 • – Możliwa praca w oparciu o kody kreskowe, lokalizacja (moduł kodów kreskowych i lokalizacji)
 • – Obsługa podwykonawstwa
 • – Rotacja wyrobów gotowych w dniach
 • – Zalegające wyroby z podziałem na ilość, wartość oraz czas zalegania
 • – Obsługa wyrobów zarządzanych partiami
 • – Lokalizacja.

Wysyłki

Zarządzanie wysyłkami do Klientów

 • – Plan wysyłek, różne wglądy dla produkcji, magazynu, sprzedaży
 • – Obsługa kodów kreskowych przy załadunku
 • – Planowanie załadunków w oparciu o kody pocztowe, grupowanie załadunków
 • – Dokumenty magazynowe (WZ)
 • – Awizacja wysyłki do firm transportowych
 • – Statystyki OTD, InFull, OTiF.
 • – Integracja z firmami kurierskimi
 • – raportowanie dostarczenia towaru przez kierowców (wysłanie kodu wysyłki z dokumentu WZ na SMS przez kierowcę po dostarczeniu towaru).

potrzebujesz więcej informacji? zadzwoń do nas (+48) 511-608-911 lub napisz mail