MyPrint zintegrowany system zarządzania drukarnią


MyPrint to systemy zarządzania produkcją w poligrafii. Oprogramowanie dla drukarni,
które wspiera przepływ informacji oraz wspomaga podejmowanie decyzji.

Jest to system klasy MIS (Management Information System) / MES (Manufacturing Execution system)
umożliwiający sprawną komunikację i przepływ informacji pomiędzy działami produkcyjnymi, działami przygotowania produkcji, obsługą klienta, a także sprzedażą. Umożliwia zarządzanie zleceniami na etapie projektowym, produkcyjnym, jak również planowanie produkcji na maszynach, zbieranie danych bezpośrednio z maszyn, generowanie statystyk produkcyjnych, obsługę wysyłek, zarządzanie personelem i wiele innych.

oprogramowanie dla drukarni

Opis Modułów i Funkcjonalności

MyPrint to oprogramowanie dla drukarni dziełowych, cyfrowych, drukarni etykiet, jak również firm produkujących opakowania

kalkulacje

Moduł Kalkulacji Myprint opiera się na przygotowanych wzorcach produktów, dzięki którym znacząco redukujemy ilość wprowadzanych danych i skracamy czas ofertowania.

Myprint to oprogramowanie dla drukarni z modułem Kalkulacji, który odzwierciedli w pełni specyfikę rynku poligraficznego. Jego podstawowe funkcjonalności to:

 • – dwa rodzaje kalkulacji, a mianowicie cennikowa i szacunkowa
 • – automatyczne tworzenie karty technologicznej
 • – możliwość dodawanie własnych parametrów i wiązania ich z regułami kalkulacji, co znacznie usprawnia korzystanie z systemu
 • – Zintegrowane ofertowanie np. ze skrzynki handlowca
 • – Strategie cenowe w oparciu m.in. o typy produktów, wielkość zamówienia itp.
 • – Ofertowanie w wielu językach oraz oferty na warianty produktów
 • – Statystyki wykonanych kalkulacji, złożonych ofert, typów produktów i wiele innych.
Ekran z systemu Myprint
Ekran z modułu CRM

CRM

Ważnym elementem systemu dla drukarni jest moduł Zarządzania Relacjami z Klientem, czyli CRM.

Moduł zarządzania relacjami z klientem zbiera w jednym miejscu wszystkie kluczowe dane: adresy, karty technologiczne, kontakty, kalkulacje, oferty, zamówienia, zadania, strategie sprzedażowe itp.

 • – Możliwość tworzenia budżetów oraz dynamicznych planów sprzedaży na kliencie lub jego produktach
 • – Integracja z kontem pocztowym. Podpinanie email do klienta, aby były dostępne dla innych osób obsługujących danego
 • – Profil klienta (a więc wszelkie potrzebne informacje, jak kluczowe osoby, osoby do kontaktu, dane adresowe, magazyny, godziny otwarcia, godziny dostaw itp.)
 • – Rejestracja wizyt oraz kontaktów z klientem
 • – Łatwy dostęp do kalkulacji oraz złożonych ofert
 • – Raportowanie (np. aktywność Klienta, % ofert z sukcesem, wykonana produkcja)
 • – Budżety oraz prognozy sprzedaży
 • – Check-listy, segmentacja klienta
 • – Zadania oraz obieg zadań, co sprawia, że zyskujemy pełne i przejrzyste oprogramowanie dla drukarni z cyfrowym workflow
 • – Zadania cykliczne
 • – Rejestr kosztów zadań
 • – Kalendarz zadań.

zamówienia klienta

Tworzenie zleceń sprzedaży - zamówień od klientów oraz uruchamianie do nich zleceń produkcyjnych, harmonogramów dostaw, ustawianie parametrów zleceń.

 • – Tworzenie zleceń sprzedażowych – zamówień klienta (a mianowicie zamówienia do wysyłki, zamówienia na magazyn, wywołania z magazynu) oraz uruchamianie do nich zleceń produkcyjnych
 • – Harmonogram dostaw zamówienia
 • – Dołączanie dokumentów, korespondencji email
 • – Dowolne statusy zamówienia (np: zarejestrowane, potwierdzone, opłacone, w trakcie produkcji, dostarczone, zafakturowane, zamknięte)
 • – Wizualizacja statusu zamówienia oraz, co równie ważne, łatwe śledzenie postępu realizacji produkcji
 • – Drukowanie dokumentów (np. umowy, potwierdzenia zamówienia do klienta itp.)
 • – Szybkie uruchamianie zamówień klienta ze złożonych ofert
 • – Uruchamianie zamówień tylko dla zatwierdzonych ofert
 • – Wystawianie faktur do zamówień (proforma)
 • – Możliwa integracja z systemem księgowym, aby wyświetlić płatności klienta, dzięki czemu zyskujemy kompleksowe oprogramowanie dla drukarni klasy ERP
 • – Powiązania z modułem CRM, produkcyjnym
 • – Wyznaczenia osób opiekujących się zamówieniem, a więc pracownika obsługi klienta, czy handlowców.
Ekran zamówienia z systemu do zarządzania drukarnią
Karta surowca systemu do zarządzania drukarnią

Surowce

Moduł surowce obsługuje magazyn surowców oraz cały obieg magazynowy: zapytanie ofertowe, zamówienia, przyjęcia PZ, rozchody RW oraz pozostałe ruchy magazynowe.

 • – Możliwość tworzenia budżetów oraz dynamicznych planów sprzedaży na kliencie lub jego produktach
 • – Integracja z kontem pocztowym, podpinanie email do klienta, aby były dostępne dla innych osób obsługujących danego
 • – Profil klienta (czyli kluczowe osoby, osoby do kontaktu, dane adresowe, magazyny, godziny otwarcia, godziny dostaw itp.)
 • – Rejestracja wizyt oraz kontaktów z klientem
 • – Łatwy dostęp do kalkulacji oraz złożonych ofert
 • – Raportowanie (np. aktywność Klienta, % ofert z sukcesem, wykonana produkcja)
 • – Budżety oraz prognozy sprzedaży
 • – Check-listy, segmentacja klienta
 • – Zadania oraz obieg zadań
 • – Rejestrowanie kosztów zadań
 • – Kalendarz zadań.

Produckja

Zlecenia produkcyjne uruchamiane na podstawie zamówień klienta - zleceń sprzedaży. Do każdego zamówienia (linii zamówienia klienta) możemy otworzyć zlecenie produkcyjne, bądź kilka zleceń produkcyjnych (np. partie, doprodukcje, zlecenia testowe itp.).

 • – Zlecenia produkcyjne uruchamiane na podstawie zleceń sprzedaży.
 • – Możliwość uruchomienia większej ilości zleceń do jednego zamówienia (np. produkcja w partiach, doprodukcje, zlecenia testowe)
 • – Dzielenie, łączenie zleceń produkcyjnych
 • – Zlecenie = karta technologiczna, posiada wszystkie potrzebne informacje dla operatorów maszyn (a mianowicie rysunki, podgląd grafiki itp.)
 • – Możliwość obserwacji z poziomu zlecenia wszystkich zarejestrowanych zdarzeń dotyczących zlecenia (w zależności od zainstalowanych modułów): raporty wykonania produkcji, raporty odpadów, kontrola jakości, jak również historia zlecenia, historia zamawiania surowców, zmiany w planie, paletowanie, wysyłki, powiązane zamówienia klientów itp.
 • – Podsumowanie surowców potrzebnych na wykonanie zlecenia (czyli BOM – bill of materials)
 • – Podsumowanie operacji produkcyjnych na zlecenie, zestawienie z wykonanymi czasami i ilościami, graficzne podsumowanie wykonania zlecenia.
 • – Wydruki kart produkcyjnych (czyli torebek zlecenia).
Ekran z modułu Produkcja Myprint
Ekran z modułu CRM

plan produkcji

Oprogramowanie dla drukarni to w dużej mierze planowanie produkcji. Odbywa się ono z uwzględnieniem poszczególnych operacji technologi wyrobu (tzw. marszruty technologicznej) każdego z komponentów potrzebnych do wykonania gotowego wyrobu, dostępności maszyn, dostępności surowców oraz form drukowych.

 • – Przy uruchamianiu zlecenia produkcyjnego system przeprowadzi wstępne planowanie i zaproponuje 3 warianty terminowe:
 • – termin bezpieczny, czyli ustawienie zlecenia na koniec kolejki produkcyjnej na maszynach
 • – standardowy, czyli zaplanowanie zlecenia pomiędzy istniejące już zlecenia tak, aby nie opóźnić już potwierdzonych zleceń
 • – kolizyjny, czyli możliwy najkrótszy technologicznie termin od wskazanej daty gotowości zlecenia do produkcji. Otrzymamy informacje, które zlecenia zostaną opóźnione
 • – Rezerwacja mocy produkcyjnych pod Klienta w oparciu o dane historyczne bądź wprowadzone prognozy Klienta
 • – Obłożenie zakładu na poszczególne maszyny, dostępne moce produkcyjne
 • – Planowanie długoterminowe (ilości zmian na maszyny, dostępność maszyn)
 • – Automatyczny grafik maszyn, tworzony na podstawie ustawień maszyn, możliwość ręcznej korekty (choroby operatorów, dłuższe przestoje itp.)
 • – Graficzne zestawienie mocy produkcyjnych
 • – Planowanie na podstawie parametrów maszyn, wymaganych czasach odstępu między procesami oraz aktualnego ustawienia planu produkcji
 • – Różne strategie planowania (bloki produkcyjne, grupowanie wg cech produkcji jak kolory, formaty, schematy falcowania itp.)
 • – Planowanie z uwzględnieniem dostępności surowców oraz narzędzi
 • – Możliwość ręcznej korekty planu
 • – Ostrzeżenia o zleceniach opóźnionych.

Ekran operatora

Ekran operatora to uproszczona wersja systemu dla operatorów przystosowana do wyświetlenia na ekranach dotykowych, tabletach (większe przyciski, czcionki, mniej elementów graficznych).

 • – Potwierdzanie zdarzeń czasowych (produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych)
 • – Potwierdzenia ilości (np. ilości, odpady w rozbiciu na kody odpadu)
 • – Rejestracja dodatkowych parametrów w zależności od potrzeb danego procesu, maszyny, zlecenia, a także klienta
 • – Dostęp do szczegółów zlecenia z poziomu operatora – podpięte pliki, specyfikacje
 • – Informacje o planowanych czasach dla zlecenia, opóźnienia oraz przyspieszenia względem planu produkcji
 • – Informacje o dostępności półproduktu z poprzednich procesów, dostępności narzędzi itp.
 • – Drukowanie wewnętrznych etykiet paletowych
 • – Obsługa półfabrykatów oraz zarządzanie partiami półfabrykatów (a mianowicie każda potwierdzona paleta może być widoczna osobno w magazynie półfabrykatów, może mieć swoją lokalizację, kod kreskowy – przy uruchomionej opcji obsługi kodów kreskowych).
 • – Uproszczona obsługa za pomocą kodów kreskowych.
Ekran operatora systemu do zarządzania drukarnią
Ekran z modułu CRM

Kotrola jakości

Moduł kontroli jakości umożliwia raportowanie wykonanych kontroli na wybranych etapach produkcyjnych.

 • – Lotna kontrola jakości, w oparciu o predefiniowane formularze
 • – Definiowanie punktów kontrolnych dla zlecenia/klienta/procesu –  operator przy potwierdzaniu zlecenia będzie zobowiązany do wykonania dodatkowej kontroli oraz zapisania jej rezultatów
 • – Raporty jakościowe, certyfikaty dla gotowego wyrobu
 • – Statystyki występujących wad, ilości, a co za tym idzie analiza najczęściej pojawiających się wad i problemów
 • – Raporty jakościowe mają trzy możliwe statusy, a mianowicie: zielony (wszystko OK.), żółty (zaakceptowane warunkowo), czerwony (wstrzymana produkcja). Raporty warunkowe oraz wstrzymane produkcje wymagają akceptacji po stronie kierownika jakości.

Magazyn

Obsługa magazynu wyrobów gotowych.

 • – Operacje magazynowe takie jak: przyjęcia, wysyłki, zwroty itp. (+dokumenty)
 • – Możliwa praca w oparciu o kody kreskowe, lokalizacja (moduł kodów kreskowych i lokalizacji)
 • – Obsługa podwykonawstwa
 • – Rotacja wyrobów gotowych w dniach
 • – Zalegające wyroby z podziałem na ilość, wartość oraz czas zalegania
 • – Obsługa wyrobów zarządzanych partiami
 • – Lokalizacja.
Ekran modułu magazynowego systemu do zarządzania drukarnią
Ekran z modułu CRM

Wysyłki

Zarządzanie wysyłkami do Klientów

 • – Plan wysyłek, różne wglądy dla produkcji, magazynu, sprzedaży
 • – Obsługa kodów kreskowych przy załadunku
 • – Planowanie załadunków w oparciu o kody pocztowe, jak również grupowanie załadunków
 • – Dokumenty magazynowe (np. WZ)
 • – Awizacja wysyłki do firm transportowych
 • – Statystyki OTD, InFull, OTiF.
 • – Integracja z firmami kurierskimi
 • – raportowanie dostarczenia towaru przez kierowców (wysłanie kodu wysyłki z dokumentu WZ na SMS przez kierowcę po dostarczeniu towaru).

potrzebujesz więcej informacji? zadzwoń do nas (+48) 511-608-911 lub napisz mail